مشخصات محصول :

ارائه ترکیبی ایده آل و کارآمد با خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از نانو ذرات که علاوه برخواص میکروب زدایی از نظر اقتصادی قابل تولید و با صرفه می باشد که می توان با بکارگیری این کاشی از انتشار و بیماری زایی باکتری ها ممانعت به عمل آورد و به این ترتیب علاوه بر پیشگیری از  شیوع بیماری ها در بین افراد و هزینه های درمان نیز صرفه جویی کرد.

این مواد، که عمدتا از نانو ذرات تشکیل شده اند، آنتی باکتریال هستند و با تحریک الکترون ها و ایجاد پدیده اکسیداسیون در این نانو ذرات، خاصیت گند زدایی ایجاد می کند و از مقاوم شدن باکتری ها نسبت به مواد ضدعفونی کننده شیمیایی جلوگیری می نماید.

سنتز نانو لعاب آنتی باکتریال با هدف تولید نیمه صنعتی کاشی ضد باکتری انجام شده است .در سالهای اخیر برای آنتی باکتریال کردن کاشی های ویژه بیمارستانی از اسپری یا پوشش های ضد باکتری استفاده می شده که ناپایدار بوده و در اثر شستشو یا سایش از بین می رفتند.

با ضد باکتری کردن کاشی ها توسط شرکت نانو پیشتاز پارس، دیگر نیازی به ضدعفونی کننده با مواد شیمیایی مانند فرمالدئیدها و ضدعفونی کننده حساسیت زا که برای محیط زیست نیز مضر هستند، وجود ندارد.

پس از تولید خاصیت آنتی باکتریال کاشی ها در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی تا 99/99 درصد بصورت قویترین ضدعفونی کننده با عمر دائمی عمل می نماید. نیروی قدرتمند اکسیدکنندگی در این کاشی ها باعث از بین رفتن باکتری ها می گردد. باکتری هایی که برای سلامت انسان مضر هستند، از قبیل :

bacteri

Staphylococcus aureus

Enterococcus faecalis

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

خاصیت آنتی باکتریایی کاشی در واقع باعث کشته شدن باکتری نمی شود بلکه با ایجاد صدمه در دیوار سلولی باکتری ها آن ها را تجزیه کرده و نهایتا از بین می برد .از آنجا که لعاب کاشی ها آنتی باکتریال است، پس از فرایند تولید خاصیت آنتی باکتریال آن دائمی می شود.