مشخصات محصول:
ارائه تركیبی ایده‌آل و كارآمد با خاصیت آنتی‌باكتریال با استفاده از ذرات كه علاوه بر خواص میكروب‌زدایی از نظر اقتصادی قابل تولید و با صرفه باشد، می‌تواند با به بكارگیری در اماكن عمومی نظیر بیمارستان‌ها از انتشار و بیماری‌زایی باكتری‌ها ممانعت به عمل آورد و به این ترتیب علاوه بر پیشگیری از شیوع بیماری در بین افراد در هزینه‌های درمان نیز صرفه‌جویی كرد.

filereader
این مواد، كه عمدتاً از نانو ذرات تشكیل شده‌اند، آنتی‌باكتریال هستند و با تحریك الكترون‌ها و ایجاد پدیده اكسید‌اسیون در این نانوذرات، خاصیت گند زدایی ایجاد می‌كند كه حتی بسیار بهتر از مواد شوینده شیمیایی و سفید‌كننده‌ها است.
سنتز نانولعاب آنتی باکتریال با هدف تولید نیمه صنعتی کاشی ضد باکتری انجام شده است در سالهای اخیر برای آنتی باکتریال کردن کاشی های ویژه بیمارستانی از اسپری یا پوشش های ضد باکتری استفاده می شد که ناپایدار بوده و در اثر شتسشو یا سایش از بین میرفتند.
با ضد باکتری کردن کاشی ها توسط شرکت نانو پیشتاز پارس دیگر نیازی به شستشوی کاشی با مواد شیمیایی مانند فرمالدئیدها و ضد عفونی کننده حساسیت زا که برای محیط زیست هم نیز مضر هستند، وجود ندارد.
پس از تولید ، لعاب کاشی آنتی باکتریال در کوره گرم قرار داده می شود و خاصیت آنتی باکتریال آن در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی تا 99/99 درصد بصورت  قویترین ضد عفونی کننده با عمر دائمی عمل می نماید
Staphylococcus aureus
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
….
از آنجا که لعاب کاشی ها آنتی باکتریال است، پس از فرایند تولید خاصیت آنتی باکتریال آن دائمی  میشود