مزایای استفاده از کاشی های آنتی باکتریال:

  • بهداشتی و میکروب کش قوی با عمر دائمی
  • مانع از رشد باکتری ها و قارچ ها
  • مقاوم به سایش و  خوردگی
  • مقاوم در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
  • مقاوم به مواد شوینده
  • بدون تغییر در میکرو ارگانیسم ها
  • بدون حساسیت و اثرات جانبی
  • نظافت و شستشوی آسان به همراه آب
  • هایژنیک