s-1
s-2
s-3

سالمندان بدلیل کهولت سن درمعرض خطر بیماری ها هستند. چنانچه ویروسی وارد بدن آنها شود ، توان مقابله با آن برایشان دشوار است و ممکن است مشکلات جدی در سلامتی آنها بوجود آید. از این نظر نیاز به مراقبت بیشتر دارند و می بایست از هرگونه آلودگی محیطی بدور باشند.

 

 

s-4
s-5
s-6

آنها در مراکز نگهداری  خانه های سالمندان از ویلچر استفاده می کنند.  با دستان خود ویلچر را به حرکت در مي آورند. اگر زمین آلوده به میکروب باشد، به دستانشان منتقل شده و چه بسا با دستان خود به دهان برده و وارد بدن آنها شود.

 

 

s-7
s-8
s-9
s-10

اگر کف سالن و محل اقامت آنها از کاشی های آنتی باکتریال پوشیده شده باشد ، بطور دائم  بدون باکتری بوده و  ریسک انتقال میکروب به بدن سالمندان وجود ندارد و محیطی ایمن برای زندگی آنها فراهم می شود.

 

 

 

s-11
s-12

                                             ”   با نصب کاشی های آنتی باکتریال و ایجاد محیطی سالم برای زندگی ، خنده را بر لبان سالمندان به ارمغان آورید .   “