یکی از مهمترین شاخه هاي پیشرفت علم در بسیاري از زمینه هاي علوم و مهندسی تبدیل شده است. صنعت کاشی نیز همانند سایر صنایع تحت تاثیر این تکنولوژي قرار گرفته است. از مهمترین کاربردهاي این فناوري در صنعت کاشی می توان به استفاده از نانو ذرات در ساخت کاشی هاي ضد باکتري اشاره کرد.

shutterstock_83650669

این محصول کاملا بی خطر و سازگار با محیط زیست بوده و کاملا مطابق با استاندارد ملی است و هیچگونه تفاوتی با دیگر محصولات کاشی و سرامیک از لحاظ طرح، اندازه، استحکام و دیگر مشخصات ندارد و فقط تنها تفاوت آن برخلاف کاشی هاي مرسوم، قابلیت از بین بردن میکروبها محیط می باشد.

hospital tiles 2

اين محصول داراي تاييديه از وزارت بهداشت و آموزش پزشكي –ستاد نانو -انستیتو پاستور ايران – دانشگاه تهران -آزمايشگاه زير مجموعه اي معاونت محترم غذا و دارو – اداره صنايع نوين – ديگر مجموعه های علمی و تحقیقاتی می باشد ضمنا کیفیت این محصول به مدت 10 سال توسط بیمه گارانتی می گردد.

hospital tiles