1

تولید پنلهای سرامیکی انتی باکتریال با عمر دائمی. داشتن محیطی سلامت با کمک به اقتصاد سلامت…

شرکت نانو پیشتاز پارس با استفاده از تحقیقات وپژوهش های علمی در حوزه نانو تکنولوژی موفق به تولید صنعتی  پنلهای سرامیکی انتی باکتریال با عمر دائمی  برای نخستین بار در کشور شد. با تولید این نوع پنلهای سرامیکی انتی باکتریال با عمر دائمی تا میزان 70درصد از هزینه های نظافت و ضد عفونی در مراکز مورد نظر کاسته خواهد شد.