23دسامبر/17

اخبار رسمی شرکت نانو پیشتاز پارس

روابط عمومی شرکت نانو پیشتاز، تولید کننده کاشی، سرامیک آنتی باکتریال، اعلام کرد که این شرکت اخیراً موفق به اخذ تأئیدیه نانو مقیاس شده است که مؤید تطابق فناوری تولید محصول اینبیشتر…