اتاق تمیز Clean Room :

اتاق تمیز می تواند فضای بسیار بزرگی باشد بطوریکه گاهی اوقات تمامی یک کارخانه با هزاران مترمربع مساحت می تواند در سوله هایی با فضای تعریف شده اتاق تمیز و زمین های پوشیده شده با کاشی آنتی باکتریال مخصوص اینگونه اتاق ها ساخته شده باشد .

کاشی آنتی باکتریال در اتاق های تمیز که برای تولید لوازم تکنولوژیک پزشکی و زمینه های دیگر که تولیدات مربوط به آنها نیاز به محیطی بسیار پاکیزه و فاقد آلودگی های عادی محیط دارند استفاده می شود.

oo