kitchen-1آشپزخانه، یکی از مهم ترین قسمت هایی است که بر سلامت افراد تاثیر مستقیمی می گذارد. از طرفی استفاده از شوینده ها و ضدعفونی کننده های قوی برای سلامت انسان و محیط زیست مضر است…. و تماس با دیوار ها و کف این مراکز موجب انتقال انواع عفونتها و بیماریها می شود. از این رو استفاده از کاشی های نانو پارس در آشپزخانه های صنعتی بهترین جایگزین استفاده دوره ای از مواد ضد عقونی کننده است.